کاتالوگ ها
اطلاعات تماس
دفتر فروش: کرج طالقانی جنوبی خ سیدالشهدا پلاک 2076
تلفنهاي تماس ما:
026-32252192
026-32256646
026-32211273
09125974265
نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت و صنایع وابسته چوب قم 96 زمان: فروردین 1396 برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه چوب اصفهان 96 پانزدهمین دوره زمان: تیر 1396 برگزار کننده: چیستا

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب تبریز 96 چهاردهمین دوره زمان: مرداد 1396 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت و صنایع وابسته قائمشهر 96 زمان: مرداد 1396

نمایشگاه صنعت چوب، ماشین آالت، ابزار، یراق و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 96 دومین دوره زمان: مهر 1396 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه چوب شیراز 96 یازدهمین دوره زمان: آبان 1396 برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت، مواد اولیه صنایع چوب انزلی 96 اولین دوره زمان: آبان 1396

نمایشگاه ماشین آالت، یراق، چوب و MDF و مواد اولیه اهواز 96 پنجمین دوره زمان: آذر 1396

نمایشگاه ماشین آالت و مواد اولیه کابینت، یراق آالت، درب، مواد اولیه و ماشین آالت صنعت چوب و MDF یزد 96 زمان: آذر 1396 برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته مشهد 96 سومین دوره زمان: دي 1396 برگزار کننده: شرکت مبنا 
نمایشگاه صنایع چوب، یراق آالت و صنایع وابسته اراک 96 سومین دوره زمان: دي 1396

نمایشگاه بین المللی ابزار آالت، یراق آالت و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 96 دومین دوره زمان: بهمن 1396

نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته تهران 96 شانزدهمین دوره زمان: بهمن 1396

 
صفحه اصلی | گالری تصاویر | خدمات | محصولات | درباره ما | تماس با ما